DROTTNINGBERG
for work & wellbeing

Om Drottningberg

Businessfabriken vars hyresgäster erbjuder tjänster och service lokalt och nationellt. Ab Drottningberg Oy:s mål är att fylla den gamla fabriken, som tidigare varit både margarinfabrik och cykelfabrik, med olika branschers företag och skapa ett företagskluster med service och tjänster som sin specialitet. Den gamla fabrikens produktionssalar har, sakta men säkert, förvandlats till kontor, studior, lofts, ateljéer och coworking- och mötesrum samt utrymmen för välbefinnande. Det ena utrymmet är inte det andra likt vilket gör Drottningberg till en speciell plats för ditt företag.

Fabrikens historia

Fabriken byggdes för över hundra år sedan på historisk mark. Marken skyddades av berget och var en skådeplats för en och annan händelse i vårt lands historia. Från början hette berget Berghamnsholmen, men döptes om till Drottningberget av kungens förtrogna i slutet av 1700-talet.